CHINS

Chins er en av de mest komplette overkroppsøvelsene du kan gjøre, og trener store deler av ryggen, biceps og underarmene. 

Det hersker en viss begrepsforvirring når det gjelder hva som er hva av chins, pull-ups og chin-ups. Chins utføres i chinstang med pronert grep og hendene bredt fra hverandre, mens pull-ups utføres med smalt, supinert grep. I hvert fall på norsk. På engelsk er nemlig pull-ups det vi på norsk kaller chins, og chin-ups er den engelske betegnelsen på norske pull-ups.

Chins er en effektiv grunnøvelse for overkroppen der så å si hele ryggmuskulaturen, biceps og underarmene får jobbe. Chins er også en vanlig konkurransegren som inngår i konkurranser som Athletic Fitness og Fitness Five. Det er derfor ikke bare en god øvelse for å bygge muskler, men også en populær øvelse for å måle styrken i overkroppen.


FREMGANGSMÅTE

  1. Grip om chinstangen med pronert grep. Hendene plasseres i skulderbreddes avstand eller bredere. 
  2. I utgangsposisjon henger du med utstrakte armer og avslappede skulderblad. Bena skal være strake, eventuelt kan du bøye knærne. 
  3. Begynn bevegelsen ved å trekke skulderbladene nedover og mot hverandre samtidig som du bøyer armene. 
  4. Dra deg opp slik at haken når over chinstangen. 
  5. Deretter senker du deg tilbake til utgangsposisjon med en kontrollert bevegelse. Både overkroppen og bena skal være i lodd gjennom hele bevegelsen, og albuene skal peke utover. 


TIPS

  • En vanlig feil å gjøre når man tar chins, er å la albuene peke forover, som ved pull-ups. Et tips for å få god teknikk er å tenke at det er albuene som skal trekkes så langt ned som mulig, heller enn at haken skal løftes så høyt som mulig. Det pleier å gjøre det enklere å få albuene til å peke utover under bevegelsen.
  • En annen vanlig feil er at skulderbladene ikke jobber dynamisk. En måte å få skulderbladmuskulaturen til å jobbe dynamisk på er ved å la skulderbladene være nesten helt avslappet når du henger i bunnposisjon, og trukket ned- og bakover i øvre posisjon.


VARIANT

En populær variant er å ta chins med vekter, ved hjelp av et vektbelte som man henger vekter på.

MUSKLER

Listen nedenfor viser hvilke muskler som har betydning for gjennomføring av øvelsen.


Agonister

▪ M. latissimus dorsi


Synergister

▪ M. biceps brachii

▪ M. brachialis

▪ M. brachioradialis

▪ M. rhomboideus minor og major

▪ M. deltoideus posterior

▪ M. trapezius


BESLEKTEDE ØVELSER

Her ser du hvilke andre øvelser som belaster samme eller nært beslektede muskelgrupper.


M. latissimus dorsi


KLASSIFISERING 

Type øvelse: grunnøvelse

Bevegelig ledd: flerleddsøvelse

Type bevegelse: trekkøvelse


UTSTYR

Her finner du forslag til personlig treningsutstyr som aktivt kan støtte gjennomføringen av øvelsen og/eller redusere risikoen for skader.

Chins er en øvelse som særlig stiller store krav til grepsstyrken. Hvis du har problemer med at grepet svikter, kan det være lurt å investere i et par gode drareimer eller magnesiumkarbonat. Sistnevnte fås i både fast og flytende form.

Utstyr: Chins
Toppselgere
219 kr
199 kr
Kjøp
Kjøp