Goalbreaker

 Profesjonelle treningsprogrammer tilpasset etter målet og ønsket antall treninger i uken

Å ikke planere er å planere sin mislykkelse. Et ordtak som går å applikere på livet generelt og trening i særdeleshet.

For att du ska oppnå ønskede treningsresultater gjelder det att du også trener enhetlig med målet ditt. På denne side finner du omsorgsfullt sammensatte treningsprogram baserte på de vanligst forekommende målsettingene, fordelet over de vanligst forekommende antall treningsdager per uke.