Kaffe, fett og muskelmasse

To studier om kaffe, fett og muskelmasse

The effects of caffeinated and decaffeinated coffee on sex hormone-¬binding globulin and endogenous sexhormone levels: a randomized controlled trial

Nutr J. 2012 Oct 19;11:86. doi: 10.1186/1475-2891-11-86.

I slutten av 2012 kom det en liten interessant studie som valgte å studere om kaffe i ulike former kunne innvirke på et hormon som kalles SHBG. SHBG er et protein som binder seg til kjønnshormoner, som testosteron og østrogen. SHBG forhindrer hormonet fra å utføre sin tiltenkte funksjon og kan derfor sees som en måte for kroppen å regulere blant annet mengden av fritt testosteron. I teorien skulle mindre SHBG bety mer fritt testosteron som kan innvirke positivt på kropps-sammensetningen (mer muskelmasse, mindre fett). Den aktuelle studien kunne ikke garantere noen resultater i spørsmålet om SHBG. Den ga derimot en indikasjon på at kaffe med koffein økte mengden av det totale testosteronnivået og minsket mengden østrogen hos menn. Mekanismen for dette foreslås å være at koffein agerer som en aromatasehemmer.

Randomized, double-blind, placebo-controlled, linear dose, crossover study to evaluate the efficacy and safety of a green coffee bean extract in overweight subjects.

Diabetes Metab Syndr Obes. 2012;5:21-7. doi: 10.2147/DMSO.S27665. Epub 2012 Jan 18.

Koffein og også ekstrakt fra kaffebønner har lenge vært ansett for å være gunstig ved vektnedgang og minsking av fettmasse. Denne studien indikerer at større mengder av ekstrakt fra grønne kaffebønner er til hjelp ved vektnedgang hos overvektige. Deltakerne fikk enten 1 050 mg tre ganger om dagen (gruppe 1), 750 mg tre ganger om dagen (gruppe 2) eller ingenting (gruppe 3). Gruppe 1 og 2 som tok tilskuddet i seks uker gikk ned 8 kg i vekt og gikk ned 4,4 prosent i kroppsfett. Gruppe 3 fikk ingen merkbar forandring. Dette uten andre forandringer i kosten. En viktig ting å notere seg er dog at det ikke ble gjennomført en ordentlig kontroll av deltakernes kosthold annet enn at de selv rapporterte sitt kosthold. Et ekstrakt fra grønne kaffebønner inneholder en lang liste av stoffer, men det er foreslått at visse av disse stoffene hemmer opptak av karbohydrater og fett i tarmen, mens andre virker regulerende for fettoksideringen i leveren. Koffein spiller også en viktig rolle. Isolering av øvrige stoffer viste seg interessant for de som ønsker å gå ned i vekt.

Kjøp fler, spar mer
89 kr