Derfor skal du ikke slutte å trene

Ikke gjør det. Å slutte med å trene bringer virkelig ingen fordeler med seg. Som en liten avskrekker, eller motivasjon om man så vil, tenkte vi å fortelle om hva som skjer med kroppen dersom man ikke trener.

Rett på sak: Å trene regelmessig er slitsomt. Såpass slitsomt at de fleste av oss aldri kommer til å bli fremragende utøvere av en fysisk krevende idrett. Faktum er at ikke en gang en brøkdel av de som forsøker å bli det, lykkes.

Omstendigheter forandres, man endrer fokus. Karriere, jobb, skader og ikke minst gammel, hederlig lathet. Mye kan komme i veien. Men man trenger ikke ha som mål å bli eliteutøver. Man kan trene regelmessig av langt flere grunner enn som så. F.eks. å se bra ut, holde seg frisk eller orke mer i hverdagen. Hvilken grunn man selv har spiller mindre rolle – så lenge den bidrar til at treningen skjer.

Plutselig inaktivitet

Er du allerede i gang med treningen? Bra! Men da skal du også passe på at rutinene holder i lengden slik at treningen holder seg regelmessig og kontinuerlig i lang tid fremover. Om man plutselig blir inaktiv og slutter med å mosjonere når man befinner seg midt i en periode med regelmessig trening, kommer nemlig en rekke negative fysiologiske forandringer til å tre i kraft. Og i motsetning til hva man kanskje kan tro, blir disse effektene dessuten mer omfattende jo mer veltrent man i utgangspunktet er.

Det første som forverres er kondisjon og evnen til å ta opp oksygen. Tett fulgt av tapt muskelmasse og redusert styrke. Og dette skjer fort. Etter så lite som to ukers inaktivitet kan man regne med en svekkelse av prestasjonsevnen på 10 prosent. Måneder med trening kan altså gå tapt på grunn av et par ukers lathet og mangel på disiplin.

Grunnen til dette er at regelmessig trening gir en økt hjertekapasitet, forbedrer blodkarfunksjonen, øker antall kapillærer og sørger for at cellene får flere og større mitokondrier. Alle disse fordelene samspiller og fører til en mer effektiv bruk og omsetting av oksygen og næring i kroppen. Kort og enkelt sammenfattet så lærer man kroppen å utnytte de tildelte resursene på best mulig måte. Når man deretter slutter med å trene, trekker disse funksjonene som kroppen har lært å forholde seg til, tilbake til normal effektivitet.

Tallene på vekten

Mange av effektene som beskrives ovenfor vises ikke på utsiden, og om man lar være å kjenne godt etter merker man dem kanskje rett og slett ikke. Men før eller senere vil speilbildet innhente en. Kondisjon og utholdenhet er det første som forsvinner, men inaktiviteten kommer tidsnok også til å gå ordentlig utover kroppssammensetningen. Og spesielt om man samtidig slurver med kosten.

Om man ikke aktiverer musklene sine og gir dem riktig næring i tiltrekkeliger mengder, kommer de til å brytes ned. Det minskede muskelvolumet kommer av naturlige grunner også til å påvirke styrken i en negativ retning.

I en utopisk verden skulle tapt muskelmasse innebære en viss vektnedgang, men det er desto mer vanlig at tallene på vekten indikerer det totalt motsatte. Ved inaktivitet tenderer man nemlig til å legge på seg mer fettmasse. En allmenn misforståelse er at muskelmassen omdannes til fett. Dette stemmer imidlertid ikke. Det er t.o.m. biologisk umulig at et vev skulle endre form på denne måten. Det som skjer er at muskelcellene blir mindre ettersom de ikke utsettes for noen belastning. Kroppen vil derfor omprioriterer resursene sine, samtidig som fettcellene blir større.

Allmenn helse

Forverret kondisjon og en ufordelaktig endring av kroppssammensetningen er en ting. Dessverre kan plutselig inaktivitet føre til betydelig verre ting enn dette. Alt fra diabetes og hjerte- og karsykdommer, til problemer med ledd og leddbånd. Totalt sett påskyndes også den biologiske aldringen.

Man pleier å si at man har sine beste år, rent fysiologisk sett, frem til slutten av 20-årsålderen. Etter fylte 30 år begynner langsomt den biologiske stagnasjonen. Denne utviklingen kan imidlertid motvirkes ved at man trener regelmessig og tar bevisste kostvalg.

Utover de fysiologiske aspektene, har mangel på mosjon også en negativ påvirkning på kognitive funksjoner. Når blodsirkulasjon og oksygentilførsel forfaller, fungerer hjernen verre. I verste fall kan dette vise seg i form av nedstemthet og depresjon.

Oppsummering

Men burde man ikke bare la være med å begynne å trene, om det nå er så ille å slutte når man vel er i gang, spør du kanskje deg selv? Nei. Det resonnementet holder ikke. En permanent stillesittende livsstil er betydelig verre enn en ditto med sporadisk mosjon. Men om du vil nyte av de eller fremste helsemessige fordelene som et aktivt liv gir, er det viktig at treningen utføres regelmessig. Gjerne i en total mengde på, i runde tall, 5 timer i uken.

1. Ikke slutt å trene. Punktum. Gjør det bare ikke!

2. En inaktiv livsstil har en negativ påvirkning på kroppen.

3. Jo mer veltrent du er fra begynnelsen av, desto høyere blir fallhøyden om/når du slutter.

4. Om du vil senke treningsdosen din, så gjør dette suksessivt.

5. Prøv å få inn en eller annen form for trening på en ukentlig basis, uansett hvor umotivert du enn er.

6. Du trenger ikke streve etter toppformen, men tenk på helse og velbefinnende.