0
0
0
0
Ny forskning: Beta-alanin og intervalltrening

Beta-alanin er et populært prestasjonsfremmende kosttilskudd. Men når fungerer beta-alanin, og når fungerer det ikke? En ny studie setter lys på spørsmålet.

Beta-alanin har med årene vokst frem til å bli en av de mest verdsatte ingrediensene i prestasjonsfremmende kosttilskudd. Ikke bare fordi det gir en stikkende følelse i huden som mange liker (og som av og til blir forvekslet med den hovedsakelige effekten), men først og fremst fordi det er en effektiv og nøye studert ingrediens.

Det faktum at beta-alanin har en prestasjonsfremmende effekt styrkes ytterligere i en studie som nylig ble publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise.

Studien

Navnet på den aktuelle studien er ”Additive Benefits of β-Alanine Supplementation and Sprint-Interval Training” og den hadde to separate formål:

1. Undersøke om beta-alanin alene forbedrer prestasjonsevnen.

2. Uundersøke om beta-alanin i kombinasjon med intervalltrening gir bedre resultat enn intervalltrening alene.

Totalt 14 trente syklister gjennomførte på tre ulike tidspunkter en rekke tester:

  • En sykkeltest til utmattelse med 120% av maksimalt oksygenopptak
  • Et 4-kilometersløp
  • Et 10-kilometersløp
  • 4 x 1 km sprinter

Alle tester ble utført tre ganger:

Omgang 1. Før studieperioden

Omgang 2. Etter halvparten av deltakerne hadde tatt beta-alanin og den andre halvdelen hadde tatt et placebotilskudd i 28 dager

Omgang 3. Etter en femukersperiode med overvåket intervalltrening 2 ganger i uka

Begge gruppene ble fortsatt gitt beta-alanin eller placebo under perioden med intervalltrening. Dosen beta-alanin som ble tatt var 6,4g/dag.

Resultat

Resultatet blir ikke direkte sett på som banebrytende. Gruppen som fikk beta-alanin presterte bedre i det meste, men ikke alt, sammenlignet med placebogruppen. Det som derimot er interessant å kjenne til er graden av forbedring og hva de presterte bedre i.

Etter oppladingsfasen, dvs. når de kun hadde fått beta-alanin eller placebo og ikke trent noe, presterte beta-alanin-gruppen bedre i den tredje og fjerde 1-kilometersintervallen (4,5% og 7% bedre enn uten beta-alanin). Når begge gruppene hadde trent intervalltrening, forbedret begge gruppene resultatene i alle tester. Beta-alanin-gruppen hadde likevel større økninger i treningsintensitet under intervalløkten (9,9% vs. 4,9%) samt større forbedringer i sykkeltest til utmattelse (14,8% vs. 9%). Resultatet i 4- og 10-kilometersløpet ble forbedret like mye i begge gruppene.

Konklusjon

Hvis du engasjerer deg i kortvarig intervalltrening kan beta-alanin ha positive effekter på prestasjonsevnen.

Desto lenger treningen eller løpet pågår, desto mer avtar prestasjonsfordelene, noe som samsvarer med beta-alaninets virkningsmekanisme.

Beta-alanin virker kort sagt ved å forhindre produksjonen av melkesyre, og så lenge dette ikke er en begrensende faktor vil ikke beta-alanin hjelpe.

Ved treningsformer hvor melkesyreproduksjonen er stor kan beta-alanin gi betydelig fordel.

Toppselgere
25%
164 kr
219 kr
409 kr